Konemarkkinat.com

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Forian Oy
Dahlbontie 221
61170 Sääskiniemi
myynti@konemarkkinat.com
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Harri Kujanpää
Dahlbontie 221
61170 Sääskiniemi
myynti@konemarkkinat.com
3. Rekisterin nimi
Konemarkkinat.com asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Konemarkkinat.com käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
  • henkilön nimi - ja osoitetiedot
  • yrityksen nimi
  • yrityksen y-tunnus
  • yrityksen osoitetiedot
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • salasana ja käyttäjätunnukset (tunnistautumistiedot)
  • suostumukset sähköpostilla/tekstiviesteillä tapahtuville palveluntarjoajan tiedotteille
sekä asiakkaan ilmoitukset.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
a: Manuaalinen aineisto
  • Manuaalista aineistoa ei ole.
b: ATK:lla käsiteltävät tiedot
  • Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.