Konemarkkinat.com

Käyttöehdot

  1. Forian Oy (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) julkaisee sivustollaan hyväksymänsä ilmoitukset. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä vastaanottamansa ilmoitukset. Palveluntarjoaja ei miltään osin tarkasta ilmoituksessa myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, ilmoittajan oikeuksia siihen tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin.
  2. Ilmoituksen jättäjä yksin vastaa kaikista sivuston kohteista, jotka se on asettanut julkaistaviksi. Kaikki ilmoittajan ilmoitukset tulevat sivustolle sellaisina kuin ilmoittaja ne ilmoittaa.
  3. Ilmoittaja ja ilmoitusaineiston toimittaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus käyttää ja toimittaa ilmoitettavaksi ilmoituksen mukaiset tiedot ja siihen liittyvät aineistot Ilmoittajan tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se olisi virheellinen. Palveluntarjoajan vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.
  4. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista katkoksista palvelussa. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, palvelun tarjoaja ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Palveluntarjoaja ei ole miltään osin vastuussa mistään ilmoituksen jättämisestä johtuvasta tai perustuvasta ilmoittajalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta.
  5. Mainosmaksun suorittaminen tapahtuu laskulla ilmoituksen jättäjän antamaan osoitteeseen. Mikäli ilmoittajan ilmoittama laskutusosoite torjuu palveluntarjoajan laskun tai jättää sen maksamatta, vastaa ilmoittaja itse palveluntarjoajan laskun suorittamisesta mahdollisine viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.
  6. Mikäli palveluntarjoajaa pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, palveluntarjoajan vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan ilmoituksen julkaisemisesta maksettuun summaan.
  7. Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita palveluntarjoajan vastuuta, jos vastuu perustuu palveluntarjoajan petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.